థిక్కనర్

  • థిక్కనర్

    థిక్కనర్

    వాటర్‌బోర్న్ VOC-రహిత యాక్రిలిక్ కోపాలిమర్‌ల కోసం సమర్థవంతమైన గట్టిపడటం, ప్రధానంగా అధిక కోత రేట్ల వద్ద స్నిగ్ధతను పెంచడం, ఫలితంగా న్యూటోనియన్-వంటి రియోలాజికల్ ప్రవర్తనతో ఉత్పత్తులు ఏర్పడతాయి.