సైనూరిక్ యాసిడ్

  • సైనూరిక్ యాసిడ్

    సైనూరిక్ యాసిడ్

    సైనూరిక్ ఆమ్లం, ఐసోసైన్యూరిక్ ఆమ్లం, సైనూరిక్ ఆమ్లంవాసన లేని తెల్లటి పొడి లేదా కణికలు, నీటిలో కొద్దిగా కరుగుతుంది, ద్రవీభవన స్థానం 330, సంతృప్త ద్రావణం యొక్క pH విలువ4.0